Bea, Beti in Bina

Hčerke od Belke, rojene 1. 6. 2014 in 1. 1. 2015 pri nas. Zelo so plašne, odkar nam je bil ponoči ukraden njihov bratec Bine. Od takrat se držijo svoje ovčje čredice. Čredica je našla novi dom na drugi lokaciji, kjer jih redno obiskujemo. Pasejo se na velikih pašnikih in uživajo še naprej svobodo.

Deli z drugimi