Fisko

Ficko

Ob rojstvu je bi najmanjši in najbolj šibek. Potreboval je dodatno hranjenje s človeškim mlekom. Kmalu si je opomogel in izboril dober prostor pri maminih seskih. A vedno je ostal nekoliko manjši, umirjen, previden. Če mu kaj ni znano, najprej opazuje iz varne razdalje in čaka, kaj drugi pujsi naredijo. Zadovoljen je, če ima svoj kotiček in mir.

Sponsor Ficko

Deli z drugimi